Korpenfond för unga

Umeå Korpförening arbetar för att alla ska ges möjlighet till en hälsosam livsstil och känna sig välkomna inom idrotten.

Vårt mål är att så många som möjligt ska känna glädje, gemenskap och att alla är välkomna hos Korpen. Ekonomi ska inte vara ett hinder. Därför har vi skapat Korpenfonden. Som ett stöd.

 • Du kan ansöka om bidrag till medlemsavgift och/eller deltagaravgift inom gruppträning och lagidrott.
 • Ansökan är hemlig – inga andra än ansvariga för fonden vet vem som söker och det syns inte heller någonstans. (Ansvariga för Korpenfonden är föreningens ordförande, verksamhetsansvarige och projektansvarige).
 • Fonden riktar sig till unga människor mellan 15 och 25 år.

Hantering och förhållningssätt
 • Medel ur fond ges till medlemsavgift och/eller deltagaravgift inom gruppträning och lagidrott.
 • Medel ur fond ges inte till avgifter för cuper eller tävlingar.
 • Inga pengar betalas ut till personen. Istället betalar vi fakturan. Det gör också att sekretessen säkerställs.
 • Ansökan görs digitalt via hemsidan.
 • Ansökan behandlas av en beslutsgrupp bestående av föreningens ordförande, verksamhetsansvarige och projektansvarige.
 • Beslutsgruppens ambition är att inom en vecka efter inkommen ansökan höra av sig till individen.
 • Ansökan är konfidentiell. Endast beslutsgruppen känner till ansökan och eventuell tilldelning.
 • Har du frågor om Korpenfonden hör av dig till Lotti 090-778393 eller maila lotti.kung@korpenumea.se.

Välkommen med din ansökan!

* Obligatorisk uppgift

Fel: Kontaktformulär hittades inte.