Medlems- och betalningsvillkor
Nyhetsbrev och inbjudningar

När du anmäler dig till Korpen Umeås verksamhet accepterar du även att du får nyhetsbrev och inbjudningar via epost.


Medlemsförsäkring

När du har ett giltigt medlemskap i Korpen Umeås Motionsidrottsförening så är du försäkrad på, till och från aktiviteten du är anmäld till.


Bindande & personlig anmälan

Vattenträning: Anmälan är bindande fr.o.m. en vecka innan kursstart.
Träning: Anmälan är bindande direkt vid köp av träningskort.
Du kan inte överlåta din plats till någon annan.


Personuppgifter

Du ansvarar för att de uppgifter du angivit vid anmälan är korrekta. Vårt medlemssystem uppfyller de krav som finns gällande GDPR.


Sjukdom

Vid sjukdom kan hela eller delar av avgiften betalas tillbaka. För att få tillbaka pengar vid sjukdom under terminen meddelas Korpen Umeå och läkarintyg skickas till Korpen Umeås kansli. Från det datum läkarintyget kommit Korpen Umeås kansli tillhanda återbetalas återstående del av terminsavgiften.


Närvaro

Är du borta från träningarna behöver du inte meddela det. Du väljer själv när du utnyttjar ditt träningskort. Du får inte tillbaka pengar om du missar träningar.


Medlemskap i Korpen

För att delta i Korpens aktiviteter krävs att man är medlem i föreningen. Avgiften gäller från inköpsdatum och 12 månader framåt.


Betalning & betalningsvillkor

Fakturan skickas till den e-postadress som du angivit. Du ansvarar själv för att läsa dina mail och hålla koll på om fakturan hamnar i mappen skräppost. 30 dagar efter fakturan kommit dig tillhanda ska den vara betald. Korpen har ett samarbete med indrivningsbolaget Visia som tar över fakturan om den ej betalas. Du står för de omkostnader som Visia har.


Information

Du förbinder dig att läsa och ta del utav den information som Korpen Umeå skickar ut till dig gällande den verksamhet som anmälan
gäller. Du är också skyldig att se till att dina kontaktuppgifter är korrekta.