Medlemskap

För att kunna delta i Korpen Umeås aktiviteter behöver du vara medlem i föreningen.
Medlemsavgiften är 150 kr/ år. Medlemskap och aktiviteter köper du i anmälningssystemet.
Som medlem har du rätt att:
– delta i Korpen Umeås aktiviteter där du betalat aktivitetsavgift.
– rösta på Korpen Umeås årsmöte och vara med och påverka verksamheten.
– ta del av föreningens medlemserbjudanden hos våra samarbetspartners.
– nyttja Korpens försäkring vid eventuell skada under en aktivitet anordnad av Korpen
Umeå.

Till anmälningssystemet
Försäkring
Medlemserbjudanden
Medlemsförening