Styrelsen
Styrelse Korpen Umeå Namn
Ordförande Kennet Bergqvist
Vice ordförande Linda Burén
Ledamöter Jan-Olof Sjöström
Ledamöter Malin Lindgren
Ledamöter Eva Karlsson

Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas bästa och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.
Styrelsen utses av årsmötet.