Styrelsen
Styrelse Korpen Umeå Namn Nummer
Ordförande Kennet Bergqvist 070-240 82 59
Vice ordförande Linda Burén 073-070 60 73
Ledamöter Jan-Olof Sjöström 070-641 92 42
Ledamöter Malin Lindgren 070-286 74 24
Ledamöter Eva Karlsson 070-718 69 13
Suppleant Nils Bäckman
Suppleant Sandra Reinklou

Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas bästa och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.
Styrelsen utses av årsmötet.