Styrelsen
Styrelse Korpen Umeå Namn
Ordförande Linda Burén
Vice ordförande Anders Höber
Kassör Jan-Olof Sjöström
Sekreterare Astrid Gustavsson
Ledamot Lars Sandström
Adjungerad Britt-Louise Ericsson

Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas bästa och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.
Styrelsen utses av årsmötet.