Medlemsförening

Företag, organisationer och andra sammanslutningar kan bli medlemsförening inom Korpen. Att vara medlemsförening i Korpen är alltid lönsamt. Det finns en mängd erbjudanden som din förening kan ta del av direkt.

Att vara medlemsförening i Korpen, och därmed även i Riksidrottsförbundet (RF), innebär bland annat:

• Kostnadsfri rådgivning för styrelseledamöter och anställda genom våra kompetenta föreningsexperter.
• Förmånlig medlemsförsäkring via Folksam.
• Energigivande mötesplatser, utbildningar och nätverk. I utbudet finns bland annat vår e-utbildning Grön och skön – grundkurs i korpkunskap.
• Möjlighet att söka finansiering via LOK-stöd och Idrottslyftet för ungdomsverk-samheten i föreningen.
• Möjlighet att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna och distriktsidrottsförbundet (DF) som en värdefull resurs i föreningsarbetet.
• Tillgång till Korpens profilprogram med bland annat webbshop och marknadsbank.
• Tillgång till IT-stöd: hemsida, medlemsregister, app och bokningssystem med mera.
• Förmånliga rabatter och specialavtal på till exempel resor och hotell.
• Möjlighet att vara medskapare i Korpens och svensk idrotts framtid genom att delta i den demokratiska processen.

Läs mer om vilket stöd ni kan få i föreningsutvecklingsarbetet på Korpen, Svensk Idrott och SISU Idrottsutbildarna.