Föreningen
Bildad 1964
Föreningsnummer 41436-94
Postadress Gammliavägen 5
903 42 Umeå
Besöksadress Umeå Energi Arena Vatten
Gammliavägen 5
903 42 Umeå
Telefon 090-77 83 92
E-post ulrika.arno@korpenumea.se
Hemsida https://www.korpenumea.se
Bankgiro 686-2676
Organisationsnummer 894000-8322

Kansliets uppgift

Kansliet är till för att ge god service till våra medlemmar, verksamheter, kunder, domare och ledare. Kansliet är de som sköter lokalbokningar, rekrytering av domare, ledare och instruktörer samt har kontakt med Korpens medlemmar.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas bästa och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen utses av årsmötet.