Föreningen
Bildad 1964
Föreningsnummer 41436-94
Postadress Jan-Olof Sjöström
Vinbärsvägen 1J
90435 Umeå
E-post lagidrott lagidrott@korpenumea.se
E-post ekonomifrågor janolof.sjostrom@korpenumea.se
E-post föreningen info@korpenumea.se
Hemsida https://www.korpenumea.se
Bankgiro

Swish

686-2676

1234677142

Organisationsnummer 894000-8322

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas bästa och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen utses av årsmötet.