Föreningen
Bildad 1964
Föreningsnummer 41436-94
Postadress Gammliavägen 5
903 42 Umeå
Besöksadress Umeå Energi Arena Vatten
Gammliavägen 5
903 42 Umeå
Telefon 090-77 83 92
E-post kennet.bergqvist@korpenumea.se
Hemsida https://www.korpenumea.se
Bankgiro 686-2676
Organisationsnummer 894000-8322

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas bästa och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen utses av årsmötet.