Sven och Jörgen från Korpen Sundsvall sköter all support avseende fotbollen i år. Ni når dem på lagidrott@korpenumea.se