Korpen och Covid-19

P g a den rådande situationen med covid-19 kommer vi att göra förändringar i träningsschemat. Förändringarna ser du under fliken träningsschema.

Under kommande veckor kommer ytterligare förändringar ske kring Korpens träningsutbud och i vilken form träning erbjuds. T ex finns planer på att förlägga delar av träningen utomhus och erbjuda digital träning.

Till dig som går på träningspassen vill vi ge dessa rekommendationer:

  • Tvätta händerna noga före och efter träningspasset.
  • Undvik kroppskontakt med instruktör och andra deltagare.
  • Kom bara på träningen om du känner dig 100% frisk.

Vi tackar för din förståelse för att det sker snabba förändringar. Hör gärna av dig om du har frågor eller om du har andra förslag på hur du vill träningen med Korpen ska arrangeras under dessa speciella förhållanden.

/Korpen Umeå