Deltagaravgifter träning
Medlemskap i Korpen

100 kr/år. Medlemskapet är giltigt från inköpsdatum och 12 månader framåt. Läs mer om medlemskapet. Ett medlemskap behövs för att vara med och delta på samtliga av Korpens aktiviteter.


Uteträningskort – utomhusträning och digitalträning i coronatider

300 kr + medlemskap (100kr/år).
Gäller 20/4-31/5 2020


Träningskort – all träning ingår (undantag vattenträning)

850 kr/termin + medlemskap (100kr/år).
Pensionärsrabatt 15 %.
Barn och ungdom t.o.m. 16 år: 500 kr/termin.


Pickleball
  • Terminskort (se ovan)
  • Engångskostnad 55 kr (medlem) 80 kr (ej medlem)
  • Bana 200 kr (medlem) 300 kr (ej medlem)
    Engångskostnader och avgift för bana swishas på plats

Futsal
  • Terminskort (se ovan)
  • Engångskostnad 55 kr (medlem) 80 kr (ej medlem)
    Engångskostnader swishas på plats.

Vattenträning

680 kr/period. Det är 2 perioder/termin och varje period består av 9 tillfällen (NUS, Terapibadet)/ 8 tillfällen (Ersboda).
I avgiften ingår din fasta plats i en vattengrupp och även alla träningspass på land.
Deltagaravgiften är samma för alla deltagare oavsett ålder.


Anmäl dig här
info om medlemskap
medlems och betalningsvillkor