Deltagaravgifter seriespel
Medlemskap i Korpen

100 kr/år. Medlemskapet är giltigt från inköpsdatum och 12 månader framåt. Läs mer om medlemskapet. Ett medlemskap behövs för att vara med och delta på samtliga av Korpens aktiviteter.


Anmäl laget här
info om medlemskap
medlems och betalningsvillkor

Bordtennis

1100 kr/lag och termin.
Varje år består av två terminer. En på hösten och en på våren.

Fotboll

Kostnaden är 3800 kr/lag och säsong. Studentserien är anpassad efter universitetets terminer. I normala fall pågår serien maj-juni och fortsätter sedan i augusti.

Innebandy

7000 kr/lag och säsong.
Säsongen pågår oktober-mars med uppehåll kring jul.

Rinkbandy

7000 kr/lag och säsong.
Säsongen pågår november-februari med uppehåll kring jul.