Strategisk hälsoinspiratörsutbildning

Målgrupp utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsoarbetet på arbetsplatsen.
Syfte kunskap om hälsoinspiratörers möjligheter att engagera medarbetare i hälsofrågor och att erbjuda inspiratören verktyg för kunna vara delaktig i ett långsiktigt hälsoarbete.
Målsättning att inspiratören efter avslutad utbildning har ökad kunskap om främjande och förebyggande hälsoarbete, vad en inspiratörsroll innebär samt har blivit inspirerad till ett aktivt hälsoarbete på sin arbetsplats.

Vi erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar. Vid företagsinterna utbildningar kan innehållet till viss del anpassas efter företagets önskemål. I utbildningen blandas teori och praktik.

Innehåll grundutbildning två dagar:

Hälsofrämjande arbetsplats

 • Vad skapar hälsa
 • Är hälsoarbete lönsamt
 • Hur arbeta med hälsa
 • Friskfaktorer

Balans i livet

 • Vilka faktorer påverkar hälsan
 • Hälsans betydelse i vardagen
 • Att skapa balans
 • Prova-på-aktivitet

Förändringsarbete

 • Motivation
 • Kommunikation
 • Förändringshjulet

Strategiskt hälsoarbete

 • Hur arbeta strategiskt på arbetsplatsen?
 • Inspiratörens roll