Inspirationsträffar för livsstilsförändring

Korpen erbjuder gruppaktiviteter där vi arbetar med inspiration till livsstilsförändring i kursform. Syftet är att deltagarna ska få kunskap och motivation att genomföra en livsstilsförändring som leder till förbättrad livskvalitet. Deltagarna startar upp sitt personliga förändringsarbete under kursens gång och målet är att de efter kursens slut har fått med de redskap som behövs för att fortsätta arbetet på egen hand.

Inspirationsträffarna omfattar omkring 15 timmar
(1,5 timmar under 10 veckor). Timantalet går att utöka eller minska utifrån behov och önskemål.
10-15 deltagare per grupp (kunden eller arbetsplatsen ansvarar för att rekrytera deltagare till träffarna)

Ur innehållet:

  • Livsstil och hälsa
  • Rörelse och kroppsmedvetenhet
  • Kost för ork och hälsa
  • Balans i livet
  • Förändringsarbete