Hyr en instruktör
Personaldag på gång – boka in en gruppaktivitet under dagen

Vi kommer gärna till er arbetsplats!

Exempel på aktivitet:

  • Stark&Smidig
  • Funktionell cirkelträning
  • Gympa
  • EFIT (Effektiv Funktionell Intensiv Träning)
  • Medveten Rörelse (mjuka dynamiska rörelser till musik)
  • Avspänning och mindfulness