Deltagaravgifter träning
Medlemskap i Korpen

100 kr/år. Medlemskapet är giltigt från inköpsdatum och 12 månader framåt. Läs mer om medlemskapet. Ett medlemskap behövs för att vara med och delta på samtliga av Korpens aktiviteter.


Träningskort – all träning ingår (undantag vattenträning)

850 kr/termin + medlemskap (100kr/år).
Pensionärsrabatt 15 %.
Barn och ungdom t.o.m. 16 år: 500 kr/termin.
Engångskostnad: 80 kr.


Pickleball

Terminskort (se ovan)
Engångskostnad 55 kr (medlemmar och unga upp till 17 år),
80 kr (ej medlemmar)
Bana 200 kr (medlem) 300 kr (ej medlem)
Engångskostnader och avgift för bana swishas på plats


Vattenträning

680 kr/period. Det är 2 perioder/termin och varje period består av 9 tillfällen (NUS, Terapibadet)/ 8 tillfällen (Ersboda).
I avgiften ingår din fasta plats i en vattengrupp och även alla träningspass på land.
Deltagaravgiften är samma för alla deltagare oavsett ålder.


Anmäl dig här
info om medlemskap
medlems och betalningsvillkor