Hoppa till sidans innehåll

Regler Korpinnebandy


Speltid

Speltiden är 2x20 minuter.

Spelplan

Spelplanen kan variera i storlek och utseende. Målgården har normalt storleken 1,5 x 1,0 men kan variera beroende på målbursstorlek.

Domare 

Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses.

Walkover

Lag som uteblir från match döms som förlorare och motståndarna erhåller tre poäng samt målsiffrorna 3-0.

Det är viktigt att lag som tvingas lämna WO meddelar såväl motståndare som domare! W.O straffavgiften tas från depositionsavgiften.

Matchflytt

Inga matcher flyttas under säsongen. I undantagsfall kan Korpen Umeå organisera en matchflytt.

Serieindelning

Seriespel består normalt (kan variera) av 8 lag/serie, totalt 14 matcher, d.v.s. med dubbelmöte. Indelning sker efter föregående års resultat och eget önskemål.

Spelprogram

Spelprogrammet ska i god tid (ca två veckor innan seriestart) finnas tillgängligt på Korpen Umeå hemsida. Det åligger lag som icke fått spelprogram eller kallelse till match att själva efterhöra på kansliet om match är utlyst eller ej!

Mixed

I 5-manna mixed måste utespelarna bestå av två tjejer och två killar. Vid utvisning: om en kille utvisas ska förhållandet på plan vara en kille och två tjejer. Om en tjej utvisas ska förhållandet på plan vara en tjej och två killar.

Avbytare

Obegränsat antal avbytare får användas.

Laguppställning

Laguppställning behöver inte fyllas i och lämnas till domaren, dock skall om så behövs giltig legitimation kunna uppvisas vid t. ex. rapportering av utvisad spelare.

Spela i flera lag

Det är tillåtet att representera flera lag, dock inte i samma division. Spelar man i flera lag måste man stå uppförd på samtliga lags spelarförteckning. I undantagsfall kan det vara tillåtet att hoppa in för ett lag i samma serie om laget saknar spelare, i detta fall måste dock motståndarna gå med på inlåningen. Gör de inte det får inlåning ej ske.

Inlåning av spelare

Ett lag får låna in högst det antal saknade spelare som krävs för att bli ett fullt lag. Lån från andra lag (inkl. egna serien) är tillåtet, men motståndarlaget måste ha godkänt detta. Annars blir det en normal WO vid avsaknad av angivet lägst antal spelare.

Byten

Den inbytte spelaren får inte gå in på planen förrän den utbytte hunnit ut. Byteszonen 0,5 m från sarg är ok. Byten ska dessutom ske på rätt sida av mittlinjen, den utbytte får t. ex. inte gå av planen på kortsidan medan den inbytte hoppar in på långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan, eller kommer in från en utvisning.

Minsta antal spelare på plan

Ett lag får ej spela med mindre än fyra spelare i 5-manna. Om laget ej uppfyller det kravet förlorar man matchen på walkover (0-3). Detsamma gäller om ett lag i ledning som har en utvisning får ytterligare en utvisning i slutskedet av matchen och tiden inte räcker till att lägga dem efter varandra, och på de viset får under lägsta antal tillåtna spelare. Då skall det icke felande laget vinna på WO.

Domaren

Domaren skall uppträda i domartröja.

Protest

Protest skall vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundar sig på. Protesten skall vara Korpen Umeå tillhanda senast 48 timmar efter spelad match.

Klubba

Innebandyklubba får ha hookat blad om maximalt 3 cm. Motståndare har rätt att begära mätning av klubba, felaktig hook innebär 2 minuters utvisning. Har spelaren korrekt hook får motståndaren 2 minuters utvisning.

Tröjfärg

Har lagen samma tröjfärg ska bortalaget byta tröjor. Lagen bör därför alltså ha både hemma- och bortaställ (västar fungerar alldeles utmärkt som bortaställ).

Målvaktens tröjfärg ska vara avvikande från både medspelare och motståndare.

Tröjnummer

Det är ej obligatoriskt med tröjnummer men Korpen rekommenderar starkt att lagen ändå försöker ordna det då det underlättar domarens arbete.

Smycken & dylikt

Man får ej spela med smycken såsom halsband, örhängen eller ringar samt inte heller med keps. Domaren ska avvisa spelare som har något av detta på sig. Kommer spelaren in på planen igen utan att ha tagit av smyckena ska två minuters utvisning delas ut.

Otillåtet spel - Åtgärder

Det är otillåtet;

 • att stoppa eller föra med sig bollen med hand, arm eller huvud - Utvisning/Straff
 • att föra klubban över knähöjd - Frislag/Straff
 • att föra klubban över höfthöjd - Utvisning
 • att placera klubban mellan benen på motståndare - Frislag
 • att hoppa upp från golvet och röra bollen - Frislag
 • att backa in i motståndare - Frislag
 • att liggande eller med två knän i golvet täcka passning eller skott - (Hand i golvet räknas som liggande spel.      
     Klubbförande hand räknas inte.) - Utvisning/Straff
 • att dubbelsparka bollen till egen eller medspelares klubba - Frislag
 • att avsiktligt slå på, binda, trycka, haka, låsa eller lyfta motståndares klubba - Frislag/Utvisning
 • att avsiktligt förpassa bollen över sarg, upp på läktare eller slå bort bollen efter signal - Frislag+ Utvisning
 • att kroppstackla eller hålla fast motståndare - Frislag + Utvisning
 • att sätta krokben för motståndare - Frislag + Utvisning
 • att sparka motståndare. Vid upprepad förseelse kan matchstraff tillämpas - Frislag + Utvisning
 • att avsiktligt fördröja spelet - Utvisning
 • att avsiktligt sparka undan bollen efter signal - Frislag + Utvisning
 • att använda fler än angivet antal spelare på banan - Frislag + Utvisning
 • att kasta klubban - Frislag /Straff + Utvisning
 • att spela utan eller med trasig klubba - Utvisning/Straff
 • att angripa motståndare på ett våldsamt eller farligt sätt. Vid upprepad förseelse kan matchstraff tillämpas - 
     Frislag/Straff + Utvisning
 • att avsiktligt rubba målburen - Frislag/Straff
 • att avsiktligt slå med klubba i sarg eller vägg - Utvisning
 • att slå sönder sin egen klubba mot golv eller annan interiör - Utvisning 5 min
 • att protestera mot domare eller på annat sätt uppträda osportsligt och på ett för idrotten olämpligt sätt under match eller i direkt anslutning till match

Om en spelare blöder måste denne omedelbart byta och ej komma in förrän blodflödet är stoppat.

Om det är dubbel utvisning (en från vardera lag) från exakt samma tid, så får båda sitta av utvisningen oavsett om det skulle bli mål för motståndarlaget.

Nolltolerans

Vi inför "sila snacket" även i innebandy, vilket innebär att man inte får svära mot medspelare, motståndare, domare, publik eller funktionär, detta resulterar i utvisning 2 min. Gäller även svordomar åt sig själv vid t.ex. målmiss eller dyl. Grova svordomar, könsord eller tillmälen ger automatiskt 5 minuters utvisning.

Frislag + Utvisning eller Matchstraff

 • att med någon kroppsdel vistas i motståndarens målgård- Frislag
 • att med någon kroppsdel vistas i egen målgård - Straff
 • att hoppa över motståndarens målgård - Frislag
 • att hoppa över egen målgård - Straff

Om spelet ej påverkas eller spelet pågår på annan plats på planen, blåses det ej av för frislag.

Utvisning

Hög klubba över höfthöjd                            2 min. lagstraff

Vid blodvite                                                5 min. lagstraff

Svordomar                                                 2 min. lagstraff

Grövre svordomar                                       5 min. lagstraff

Lindriga förseelser                                       2 min. lagstraff

Protest mot domslut                                    2 min. lagstraff

Olämpligt uppträdande                                 2 min. lagstraff

Upprepat dåligt uppträdande                        2+2 min. lagstraff

Fortsatt olämpligt uppträdande                     2+2 min. lagstraff + förlängd utvisning/matchstraff 1

Förlängd utvisning                                       2/5 min. lagstraff + matchstraff för resterande del av matchen

Grövre upprepade förseelser                         5 min. lagstraff

Mycket grova förseelser                               5 min. lagstraff + matchstraff 1.

Förklaring

Matchstraff 1 = spelaren automatiskt avstängd i den pågående matchen.

Matchstraff 2 = spelaren avstängs från spel under utredning.

Lagstraff = Utvisad spelare får ej ersättas av annan spelare.

Personligt straff = Utvisad spelare får ersättas.

Vid matchstraff ska spelaren lämna banan och dess närhet.

När ett lag drabbas av fler än två utvisningar räknas tiden för den 3:e spelaren, när den först utvisade spelaren avtjänat sitt straff. Avvaktande utvisning tillämpas. Vid 2-minutersutvisningar kommer utvisad spelare in på planen om motståndare gör mål. Detta gäller endast om laget som gör mål spelar i numerärt överläge. Gäller även straffmål.

Maskning

Spelare som medvetet fördröjer spelet för att få tiden att gå ska bestraffas med 2 minuters utvisning.

Målvakt

Målvakten får inte kasta bollen över halva plan utan att den rört spelare/sarg/golv. Åtgärd: motståndarna får då frislag från mittlinjen.

Hands

Alla hands är inte bestraffningsbara vilket många tror. Följande hands ska bestraffas med frislag alt. straff:

 • Avsiktlig hands (när spelaren avsiktligt stoppar bollens framfart). - Utvisning 2 min.
 • Avsiktlig hands i eget målområde. - Straff
 • Skyddshands (när spelaren instinktivt drar upp händerna för att skydda sig) - Frislag/Straff
 • När en spelare som har armen i en för situationen onaturlig vinkel får bollen på handen/armen. - Frislag/Straff/Utvisning

Det ska alltså inte blåsas frislag när en spelare som har armen intill kroppen eller i en naturlig vinkel eller rörelse får bollen på handen/armen. Detsamma gäller även studs upp på arm.

Tekning

Spelet börjar i båda perioderna och fortsätter efter mål, missad straff och domavbrott alltid med tekning. Bortalag får välja på vilken sida de placerar klubban. Obs! Detta gäller ej vid tekning inne i en zon, där försvarande lag får välja sida först.

Vid tekning ska spelarnas klubbor och fötter vara parallellt på varsin sida om bollen och bladspetsarna i anfallsriktningen. Båda tummarna ska peka nedåt golvet ovanför tejpmarkering (s.k. hockeygrepp är ej tillåtet). Klubborna får dock ej vidröra bollen. Spelarna ska stå mitt emot varandra på varsin sida om mittlinjen och får (före tekning) inte ha kroppskontakt med varandra. Bollen sätts i spel på domarens signal.

Vid felaktig tekning 2 ggr från samma lag, får icke felande lag frislag från närmaste hörnpunkt eller mittlinje.

Om bollen träffar domaren och ger något av lagen stor fördel, skall domaren blåsa för tekning, men detta avgör domaren själv.

Avstånd

Vid inslag, frislag, tekning och straff måste motståndarna hålla ett avstånd på 3 meter för 5-mannaspel. Vid målvaktsutkast skall avståndet vara 3 meter från den punkt han tagit bollen. Åtgärd: frislag eller utvisning.

Inslag

Inslag görs av det lag som ej spelat bollen över sargen. Vid tveksamma fall döms tekning. 

Inslag får gå direkt i mål.

Då straffslag ej resulterar i mål sker tekning vid någon av de yttre kryssmarkeringarna. Skott i tak, vägg eller skott som hamnar utanför spelplanen medför inslag för ej felande lag. 

Detsamma gäller om ett lag eller målvakt slår bort bollen från nätet på sin egen målbur så att den hamnar utanför planen, då blir det inslag för motståndarlaget.

Frislag

Frislag utförs från den plats där förseelsen begåtts. Frislaget får gå direkt i mål. Bollen skall ligga stilla innan den slås. Så snart motståndaren är 3 meter (2 m. 3-mannna) från bollen eller på väg bort kan spelet blåsas igång. Bollen skall sättas i spel med tillslag, ej fösning. Vid felaktigt frislag går frislaget över till motståndaren.

Straff 

Straffslag utförs från mittlinjen, bollen måste hela tiden vara i rörelse och får endast föras framåt, inga returer får tas. Bägge lagens spelare skall befinna sig utanför planen vid respektive lags avbytarbänk. Målvakt skall befinna sig i målområdet när straffslag påbörjas. Om bollen träffar ribba eller stolpe och därefter målvakten och går i mål godkänns målet. Då straffslag ej resulterat i mål sker tekning vid markerat hörnkryss.

Straff innebär alltid utvisning i 5-manna (minst 2 minuter).

Påföljdskommitté

Korpen Umeå behandlar alla grova händelser och protester i samband med match i vår Påföljdskommité. Påföljdskommittén består av Jan-Olof Sjöström, Johan Norberg och Timo Fällman. Alla protester ska skickas till This is a mailto link för behandling.

Kontaktperson är Kim Boberg tel. 090-77 83 94

Uppdaterad: 10 NOV 2014 10:30 Skribent: Malin Sjöstedt

 INSTAGRAM @korpenumea

 
INSTAGRAM @blodomloppetumea

 


   TeamSportia_2radig_CMYK

 

Umea_kommun_RGB

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

  

 

 

Postadress:
Korpförening Umeå - Korpen
Gammliavägen 5
90342 Umeå

Besöksadress:
Umeå Energi Arena Vatten, Gammliavägen 5
90342 Umeå

Kontakt:
Tel: 090778392
E-post: This is a mailto link